Annonsera

Genom annonsering på Maritimajobb.se når ni på ett snabbt och enkelt sätt ut till den målgrupp ni söker.

Annons och mailutskick
Er annons visas under hela ansökningstiden på vår sida. Vi gör också ett mailutskick till personer verksamma inom den maritima näringen. Totalt når vi ca 6000 personer genom detta.

Sociala medier och lokal annonsering
Vi publicerar även er annons på vår Facebook och LinkedIn-sida. Det gör att er annons sprids och når fram till relevanta personer. Vi riktar också er annons i lokalområdet där tjänsten är placerad.

Pris
En annons inklusive mailutskick och sociala medier: 8900 kronor

Vill ni att er annons ska synas överst på vår sida under hela ansökningsperioden så kan ni lägga till Utvalt jobb, pris 1000 kronor.

Bokning
Skicka ett mail med annonstext samt er logotype och faktureringsuppgifter till bokning@maritimajobb.se

Från att vi fått materialet ligger annonsen uppe hos oss inom 30 minuter. Om ni vill att annonsen ska publiceras vid ett senare tillfälle, meddela detta i er bokning.

Frågor?
Ring oss gärna på 08-684 099 50 eller skicka ett mail till kontakt@maritimajobb.se