Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart

Trafikverket  Sverige Publicerat: 6 Nov 2018

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ingress

Vill du arbeta som ”Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart” i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst avser att svara upp mot regeringens uppdrag där Trafikverket, i regeringens godsstrategi, ges i uppdrag att utse och inrätta en Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart – Strategisk planerare nationellt. Uppdraget sträcker sig över en sexårsperiod och ska slutredovisas senast under juni 2024. En handlingsplan ska dock redovisas till regeringen i maj 2019. Uppdraget syftar till att främja utvecklingen av inrikes sjöfart och närsjöfart. Det ska ske i nära samarbete med olika aktörer i transportbranschen och i samråd med berörda myndigheter. Regelbundna avrapporteringar kommer sannolikt att ske i det Nationella Godstransportrådet som leds av infrastrukturministern.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • har universitets/högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig
  • har mycket goda kunskaper att uttrycka dig på både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att ta ansvara för regeringsuppdrag
  • har arbetat med strategisk planering inom sjöfart
  • har bred erfarenhet av arbete inom transportbranschen, i synnerhet inom godstransport/logistik/sjöfart – gärna i ledande ställning

Som person är du

  • lyhörd och kommunikativ med ett brett kontaktnät och god samarbetsförmåga. Du har också förmågan att se helheten och kan vara analytisk.

Övrig information

Valbara placeringsorter är: Göteborg, Kristianstad, Norrköping, Solna

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ansök senast

Din ansökan ska ha inkommit senast 2018-11-26

Kontakter

Rekryterande chef Håkan Persson 0101231263
ST Stefan Kratz 0101241783
SEKO Charlotte Olsson 0101231103
SACO Peter Johansson 0101235928

Upplysningar

Utannonserat: 2018-10-31T13:13:48

Organisation: Planering

Rekryterande enhet: Strategisk planering

Befattning: Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart

Ort:Solna, Göteborg, Norrköping, Kristianstad

Ref nr:

Ansök här