Jobb Hero

Rederisamordnare till Kustbevakningen


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Kustbevakningen
Blekinge län, Sverige
Ansökningstiden har passerat
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden. Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Beskrivning Kustbevakningen söker en rederisamordnare med erfarenhet av drift och underhåll av fartyg, till Fartygsteknikenheten inom Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placeringsort Karlskrona. Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen har ett övergripande ansvar för och samordnar uppgifter inom anskaffning, teknisk utveckling samt underhåll och vidmakthållande av Kustbevakningens fartyg, materiel och anläggningar. Fartygsteknikenheten består i nuläget av 18 medarbetare, placerade i Härnösand, Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Arbetsuppgifter I Kustbevakningen har generaldirektören ansvaret för att rederiet Kustbevakningen efterlever de regler som gäller för myndighetens fartyg. Vissa arbetsuppgifter har delegerats till chefen för materiel- och lokalförsörjningsavdelningen som är tillika rederichef. Kustbevakningens rederifunktioner är integrerade i den ordinarie organisationen, vilket innebär att rederiets olika ansvarsområden återfinns i flera avdelningar och enheter. Fartygsteknikenhetens del i rederiet Kustbevakningen, är att fastställa fartygens underhållsplaner samt att planera, genomföra och följa upp större översyner. Fartygsteknikenhetens ansvarar också för att genomföra systematiska inspektioner på fartygen, för att följa upp att underhållet genomförs och dokumenteras enligt gällande underhållsplan och att fartygen därmed är sjövärdiga. Som rederisamordnare blir du ansvarig för att, under rederichefen, samordna rederiet Kustbevakningens olika funktioner, samt att samordna de arbetsuppgifter som åligger Fartygsteknikenheten för att uppnå en säker drift av Kustbevakningens fartyg. Arbetet innebär ett tätt samarbete med fartygsteknikenhetens fartygsinspektörer och kustbevakningens sjösäkerhetsansvariga på operativa avdelningen, samt övriga medarbetare i andra enheter och avdelningar, inom ramen för rederiet Kustbevakningen. För att lyckas med arbetet behöver du därför ha god kommunikationsförmåga och erfarenhet av att arbeta tvärorganisatoriskt. Både inrikes- och utrikes tjänsteresor kan förekomma. Kvalifikationer Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med en för tjänsten relevant inriktning – till exempel sjöingenjör, sjökapten eller annan, av Kustbevakningen bedömd, likvärdig utbildning. Du har dokumenterat goda teoretiska och praktiska kunskaper om fartyg samt flera års dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom privat eller statlig rederiverksamhet. Erfarenhet av arbete med sjösäkerhetssystem, exempelvis ISM eller systematiskt sjösäkerhetsarbete enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (2017:26), är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom goda kunskaper i hantering av grundläggande IT-system. Kunskaper om datoriserade underhålls- och rederisystem är meriterande. Som person är du engagerad, utvecklingsintresserad har en god förmåga att se helheten och är van att samarbeta och att arbeta lösningsorienterat. Du är flexibel och har inga svårigheter att sålla ut vad som behöver prioriteras och du har en förmåga att kunna acceptera och hantera snabba förändringar. Viktigt är också att ha en ödmjuk inställning liksom att vara professionell och ansvarstagande. Det förväntas att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter vilket kräver att du är självgående, pålitlig och att du vågar fatta beslut. Du är prestigelös och hela tiden öppen för nya lösningar och kreativt tänkande. För att lyckas i arbetet som rederisamordnare krävs att du är analytiskt lagd och att du kan planera, organisera, dokumentera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. När vi anställer lägger vi stor vikt vid din formella utbildningsbakgrund som bedöms relevant för tjänsten liksom dina personliga egenskaper. Villkor Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning med placeringsort Karlskrona. För anställning krävs svenskt medborgarskap, B-körkort, godkänt drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. Ansök via denna länk.