Jobb Hero

Teknisk inspektör


Ansökningstiden har passerat
Se alla av våra nuvarande jobbannonser.
Erik Thun AB
Ansökningstiden har passerat
Erik Thun AB är moderbolag i Thunkoncernen med huvudkontor i Lidköping, som omsätter drygt en miljard kronor och har ca 500 anställda. Huvudsakliga affärsområden är: Rederi med ett 40-tal torrlastfartyg, självlossande fartyg och tankfartyg upp till 10 000 dwt, flygplansuthyrning, tillverkning av charkvaror samt agentverksamhet i Göteborg och Helsingborg. Som Technical Superintendent kommer du att ansvara för drift och underhåll av rederiets fartyg, vilket också innebär inköp av material och planering av framtida underhåll. Du förväntas planera för och aktivt delta i större arbeten och dockningar. Du har samordningsansvar av de reparationsarbeten som utförs av tredje part. Vid besök ombord har du kontrollansvar för att underhålls- och kvalitetsledningssystemet efterlevs. Det ingår också att arbetsleda de arbeten som utförs i egen regi samt rapportera avvikelser rörande fartygensdrift. Arbetet innebär både kontors- och operativ tjänst och vi ser gärna att du har din placering på huvudkontoret och utgår från Lidköping. Periodvis är det mycket resande främst inom Sverige. Du ingår i ett team om fyra personer med korta beslutsvägar och ett brett arbetsområde inom teknisk drift. Exempelvis löpande kontakt med fartygen, beställningar, inköp, dockningar och kostnadsuppföljning. Praktisk bakgrund: Tidigare erfarenhet från rederi eller varv är meriterande. Erfarenhet från att driva projekt, dokumentera och upprätta administrativa rutiner är meriterande. Du ser arbetsledning som något positivt samt utvecklande och trivs i mångkulturella miljöer. Du har ett stort tekniskt intresse och tycker sjöfartssektorn är extra spännande och intressant. Personliga egenskaper: Yrkesmässig ämneskunskap Ger prov på specialistkompetens och sakkunskap inom det egna yrkesområdet. Utvecklas kontinuerligt i sin yrkesroll. Är medveten om sina egna styrkor och utvecklingsområden och utnyttjar möjligheter till kunskapsinhämtning och karriärutveckling. Konstruktivt teamarbete Samarbetar effektivt med andra. Delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information. Stödjer kunskaper, erfarenheter och information. Stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. Främjar en stabil och förtroendeskapande arbetsatmosfär. Stödjer och uppmuntrar andra när det uppstår problem. Är bestämd och pålitlig. Handlingskraft Följer organisationens regler och procedurer. Verkställer planer med engagemang och beslutsamhet. Uppnår resultat med hög kvalitet. Förstår och analyserar komplexa frågor och problem snabbt. Innovation Presenterar nya och uppfinningsrika idéer och lösningar. Ifrågasätter traditionella tillvägagångssätt. Främjar förändring och nytänkande. Resor i tjänsten: Ja, både dagsresor och med övernattning. Tillträde: Snarast Lönespann: 45’+/- Villkor: Heltid, 5 v semester, mobil och dator, 40 h (flexibel) Beslutsfattare: Anders Källsson, Ola Persson, Henrik Källsson För frågor om tjänsten kontakta Henrik Källsson på telefon 0705-98 14 15. Gör din ansökan via Ansök här-knappen nedan. Skicka in din ansökan snarast då urval pågår.